על המצבה של אליעזר בן יהודה כתוב:

"מחיה הלשון העברית ומחבר המילון הגדול נפטר בירושלים בשנת השישים וחמש לימי חייו" 

מה לכתוב על מצבה דוגמאות 

מה רושמים על מצבה, מה כותבים על מצבה, מצבה כיתוב, כתיבה על מצבה, מה לכתוב על מצבה, כיתוב מצבה, כיתוב על מצבה דוגמאות, נוסח מצבה, נוסח כיתוב, חריטה, סיתות ורישום על מצבות.

 

כותבים על מצבה פסוקים, שירים ומשפטים, מה שמרגישים... כותבים מה שמתאים לאישיות ולאופיו של נפטר.

אספנו כמה דוגמאות:

"מים רבים לא יכבו את האהבה ונהרות לא ישטפוה"

"הולך תמים ומעל צדק ודבר אמת בלבבו לא רגל על לשונו לא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרבו"

"ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו"

"שרה

שיפעת טובך ותום לבבך

רוח חן וחסד ליוו דרכך

העידו הכל על אצילות נשמתך"

"איש ישר עניו ונעים הליכות זכרך בלבנו לעד"

"באדמה זו באה מנוחה לנפש יגעה איש הרוח רוח האיש אתה בלבנו לעד"

"באצילות נפשך אהבתך ורוחב לבך תיזכר בלבנו לעד"

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה"

"אשת חיל מי ימצא"

"רוכב ערבות שש ושמח בבא אליו אציל הרוח והמידות מוכתר בענוה הגאון הדגול"

"איש תם וישר ירא ה' עסק בתורה ומצוות וגמילות חסדים והנך בניו לתורה ומצוות"

"אשה יראת ה' מצוינת במידותיה ובאהבת הבריות מורת דרך ומחנכת לבניה ובנותיה לאהבת ה' וליראתו"

"נפלה עטרת ראשנו בעלי אבינו וסבנו רודף צדקה וחסד חי את חייו לאורה של התורה חסרונך פער חור בלבנו זכה להעמיד דור ישרים יבורך"

"אשת חסד רבת פעלים עסקה במתן וסתר כל ימי חייה ישלם ה' פעלה מעם ה' לעטרת ראשנו לעולם ועד"

"זכריה

זכרך ילווה אותנו

כזוהר הרקיע פניך

ראש משפחה לתפארת

יהיה רצון שמנוחתך עדן

השם יסתרך בצל כנפיו"

"קול ברמה נשמע צדק לפניה יהלך ידיה פתחה לכל עוז והדר לבושה ה עוז לעמו יתן ביתה אחותה והמשפחה האוהבת"

"אהבתך ומסירותך לכולנו אור שיאיר את עינינו לתמיד"

"איש הולך תמים ורודף חסד"

"בעלי אבינו אחינו וסבנו היקר באדם"

"רודף צדקה וחסד"

"נפטר בטרם עת"

"איש שהנתינה היתה דרכו כך יזכרהו רבים"

"אשר שירת חייו נקטעה בטרם עת"

"טוהר אהבתך מסירותך וצניעותך יאירו דרכנו לעד אתה ואמא הייתם לנו עולם ומלואו תשארו בלבנו לנצח"

"חשבתי לי שבעולם מושלם את לא היית עוזבת לעולם מגרש המשחקים כבר מיותם ואין בו אדם"

"יהי זכרך ברוך"

"אדם ישר, צנוע ונדיר זכרך בלבנו לעד"

"היא היתה חזקה מהחורף, היא היתה חזקה מסופה לצמוח מכלום שהיה לה זה סוד הכוח שלה"

"והיה כעץ שתול על פלגי מים" תהילים א' ג' מלח הארץ, ממניחי היסוד לתקומת ישראל"

"ננצור זכרך לעד"

"יוסף

יום יום דאגת לכולנו

ותמיד שאלת לשלומנו

סומך ותומך בהליכותיך

פתחת ידיך לכל הפונים אליך"

"אהוב ליבנו ישר בעל טוהר מידות מסור ונאמן אהוב על הבריות אהב לחיות את החיים בנועם וחיוך של נתינה תהיה חרוט בליבנו לעד המשפחה האוהבת"

זכריה

"זכור דבר לעבדך

כלתה לתשועתך נפשי

ראה כי פקודיך אהבתי

יראך יראוני וישמחו

הנה תאבתי לפקודיך"

המון מאיתנו לקחת איתך המון ממך ממשיך איתנו אהובתנו לנצח אוהבים אותך תמיד"

"איש חסד ועושה צדקות"

"מורה דרך מלח הארץ"

"אדם נדיב וצנוע רודף שלום"

"אדם אהוב ויקר איש ישר וצנוע נשמה טהורה וטובה"

"ברוב חסדיך ורחמיך פתח לנשמתנו שערי גן עדן והשיבו תחת עץ החיים ובצל אורך ומשכנתך אמן"

"נתת חיבוק חם ומבט אוהב נתת את הנשמה ואת הלב"

"איש ישר עניו ונעים הליכות זכרך בלבנו לעד"

"בגן עדן תהא מנוחתו יהי זכרך ברוך"

"זכרך בלבנו לעד"

"ציונה

צדק בקשת תמיד גם במחיר אישי

יושר ואמת היו נר לרגלך

ואת חיי בטוחה שנלך בדרכך

נשמה טהורה וזכה שעזרה לכל בצנעה

האמא האוהבת והנהדרת שלנו לתמיד

המיילדת של רחובות"

"רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה"

"איש עניו וצנוע תמים וירא אלוקים לעולמו אשר הכין לו מיהר ללכת"

"היכן ישנם עוד אנשים כמו האיש הזה אוהבים אותך ומחבקים אותך תמיד"

"אדם רב פעלים לוחם מחתרת יקיר ראשון לציון איש משפחה למופת ואוהב בריות"

"זכרך ישכון לעד בלבנו"