"המנציחים ציון" מצבות 

מחוייבים למצבות בטיב מעולה עם גימור מדוייק וליטוש דק השומר על ברק ומראה חדש ומקצועי לאורך שנים

יחס אישי ושירות גם בבית הלקוח

לייעוץ והצעת מחיר - חינם

 

052-3328558

קדיש 

 

 

קדיש הוא תפילה בלשון ארמית, המקדשת את שם אלוהים. הקדיש מתחיל במלים "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" (שמו הגדול של אלוהים) וגומר ב"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל״. אחרי כל פיסקה, השומעים עונים "אמן", ובמקום אחד – "יהא שמיה רבא מבורך לעולם ולעלמי עלמיא" (יהי שמו הגדול מבורך לעולם ועד). במקורה תפילה זו היא בקשה לביאת המשיח, והיא נאמרה אחרי סיום לימוד תורה; אבל היא משמשת גם "קטע מפריד" בתוך התפילות ומסמנת סוף קטע אחד והתחלת קטע שני. בראשית ימי הביניים התחילו אבלים לומר תפילה זאת בסוף תפילת שחרית, מנחה ומעריב וגם במקומות מסוימים בתוך התפילות. במשך הדורות הייתה התפילה לתפילת האבלים, אע"פ שהיא עדיין נאמרת בפי החזן.

יש סוגים שונים של קדיש: "קדיש־תתקבל" (נקרא בשם קדיש שלם, ארוך, נאמר בפי החזן), חצי-קדיש (קצר, גם כן נאמר בפי החזן), קדיש־אבל (או "קדיש יתום", נאמר בפי האבלים בסוף התפילה) וקדיש דרבנן (נאמר אחרי לימוד תורה בפי אחד המשתתפים, בדרך כלל אבל). יש קדיש מיוחד שנאמר בסיום לימוד מסכת שלמה של התלמוד ועוד קדיש אבל מיוחד, שהאבל אומרו בשעת הקבורה.

 

 

קדיש יתום

יתגדל ויתקדש שמה רבא, (עונים: אמן) בעלמא די ברא כרעותה,

וימליך מלכותה (ויצמח פורקנא ויקרב משיחה) בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלא ובזמן קריב. ואמרו אמן.

(וגם הקהל אומר) יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא.

יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא, (עונים: אמן) לעלא מן כל ברכתא. (בעשרת ימי תשובה: לעלא ולעלא מכל ברכתא) ושירתא, תשבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן.

יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן.

עשה שלום(בעשרת ימי תשובה: השלום) במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. ועל כל ישראל. ואמרו אמן.