"המנציחים ציון" מצבות 

מחוייבים למצבות בטיב מעולה עם גימור מדוייק וליטוש דק השומר על ברק ומראה חדש ומקצועי לאורך שנים

יחס אישי ושירות גם בבית הלקוח

 

לייעוץ והצעת מחיר - חינם

 

052-3328558

הקבורה

 

 

חובת הקבורה חלה על היורשים, ואם אין יורשים, מוטלת חובה זו על הציבור כולו. אפילו אם המנוח עצמו לא רצה להיקבר, חייבים היורשים לקברו. במשך הדורות התפתח בקהילות מוסד הקרוי "חברה קדישא" כדי לדאוג לצורכי הקבורה. החברים במוסד זה עבדו בלי שכר, משום שמצווה גדולה היא לעזור להביא מת לקבורה. חז"ל כינו מצווה זו "חסד של אמת", כי העושה אותה אינו יכול לצפות לשום גמול, שהרי מקבל החסד הוא מת. להימנות עם אנשי ה"חברה קדישא" נחשב לכבוד, ובקהילות רבות הייתה החברות לפי משפחות: בן אחרי אביו ובת אחרי אמה. גם היום יש חברות כאלו במקומות רבים, לרבות מדינת ישראל, אבל כאן הן נתונות בפיקוח משרד הדתות. בארצות־הברית רק הקהילות האורתודוקסיות (אדוקות) מחזיקות חברות אלו, ורוב הקהילות משתמשות בשירותי הקבורה שמספקות חברות מסחריות.

 

הקבורה נזכרת בתורה, והאגדה מספרת, שכאשר נהרג הבל, לא ידעו הוריו, אדם וחוה, מה לעשות בגופה, עד שבא עורב וחפר חור באדמה כדי לקבור ציפור שמתה. גם מסופר בתורה איך אברהם אבינו קנה חלקת אדמה בחברון כדי לקבור את שרה אשתו. אותה חלקה, ומערת המכפלה שבה, הייתה למקום קבורה לכל המשפחה, ויעקב, נכדו של אברהם, השביע את בנו יוסף, שיעלה את גופתו ממקום מיתתו במצריים חזרה לא"י, ויקבור אותו עם אבותיו.

לפי הדין היהודי אסור לשרוף את הגופה, אלא חייבים להביא אותה לקבורה באדמה, כי האדם "יסודו מעפר וסופו לעפר".

התנועה הרפורמית הנהיגה שריפת הגופה, אבל לפי היהדות האורתודוקסית דבר זה אסור.

 

בתנ"ך אין זכר לבתי קברות. אז היו קוברים את המת בכל מקום, אבל מחוץ לעיר. וזה משום הטומאה, כי הנוגע במת או מתקרב למת כדי ארבע אמות נהיה טמא. הטומאה חמורה מאוד לגבי כוהנים, כי אסור לאדם טמא להיכנס לבית המקדש או לאכול דברים קדושים.

 

טומאה היא גם סיבת המנהג להקים מצבה על הקבר כדי שיבחינו בו הכוהנים. אין צורך לקבור את הגופה ממש באדמה. די אם מניחים אותה במערה, ובא"י מצויות דוגמות של קבורה כזאת. בבית שערים שעל יד קריית־טבעון ישנן כמה מערות שהשתמשו בהן לקבורה לפני כאלפיים שנה. לשם הובאו גופות אפילו מחוץ לארץ. הגופות הונחו בתוך ארונות של אבן, הנקראים סארקופאגים. גם בירושלים ישנה בשכונת סנהדריה מערה, ובה 70 מקומות קבורה, והייתה סברה ששם היו נקברים חברי הסנהדרין , אך היום מפריכים כל החוקרים טענה זו. ברומא נהגו היהודים להניח את גופות המתים.

 

במנהרות שמתחת לרובע שבו גרו. מנהרות אלו, הקרויות קאטאקומבות, היו מאוירות בכל מיני ציורי קיר. בימי הביניים התפתח מסיבות מעשיות הנוהג להקים בית קברות מחוץ לעיר. בדרך כלל הייתה חלקת בית הקברות שייכת לקהילה כולה.