מצבות משפחתי

טורקי
טורקי

מצבה משפחתית משיש טורקי # 401

גרניט
גרניט

מצבה משיש גרניט שחור # 402

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה משיש טורקי עם פיסול בתוך מצבה # 403

אבן פראית
אבן פראית

מצבה משפחתית אבן פראית # 404

גרניט
גרניט

מצבה משיש גרניט שני צבעים שחור ואפור # 405

גרניט אפור בהיר
גרניט אפור בהיר

מצבה משפחתי גרניט אפור ושיש חברון # 406

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה משפחתית שיש טורקי # 407

מצבה גרניט שחור ואפור
מצבה גרניט שחור ואפור

משפחתי גרניט שחור ואפור לב ופרח צבעוני # 408