מצבות שיש טורקי

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה מיוחדת עם פיסול בתוך המצבה # 701

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 702

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 703

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 704

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 705

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 706

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 707

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 708

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 709

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 710

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה שיש טורקי # 711

press to zoom
מצבה שיש טורקי
מצבה שיש טורקי

מצבה שיש תורכי # 712

press to zoom
שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 713

press to zoom
מצבה שיש טורקי
מצבה שיש טורקי

מצבה משיש תורכי עם תבליט # 714

press to zoom
מצבה שיש תורכי
מצבה שיש תורכי

שיש תורכי # 715

press to zoom
מצבה שיש תורכי
מצבה שיש תורכי

מצבה משיש תורכי עם כד קרמיקה # 716

press to zoom