מצבות שיש טורקי

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה מיוחדת עם פיסול בתוך המצבה # 701

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 702

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 703

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 704

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 705

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 706

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 707

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 708

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 709

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 710

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבה שיש טורקי # 711

מצבה שיש טורקי
מצבה שיש טורקי

מצבה שיש תורכי # 712

שיש טורקי
שיש טורקי

מצבת שיש טורקי # 713

מצבה שיש טורקי
מצבה שיש טורקי

מצבה משיש תורכי עם תבליט # 714

מצבה שיש תורכי
מצבה שיש תורכי

שיש תורכי # 715

מצבה שיש תורכי
מצבה שיש תורכי

מצבה משיש תורכי עם כד קרמיקה # 716