פיסול באבן מצבה

מצבה מיוחדת עם פיסול יונה ועלה באבן לחץ להגדלה