מצבה אבן חברון וגרניט

מצבת קבורה מאבן חברון בשילוב גרניט שחור # 504