חברון + גרניט

מצבה משיש חברון ושיש גרניט שחור # 502