מצבת קבורה אבן חברון וגרניט

מצבת קבורה מאבן חברון ישראלית וגרניט שחור מיבוא # 505